AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một số cảng nước sâu gắn với khu kinh tế cảng biển của vùng Bắc  Trung Bộ đang được đầu tư xây dựng và hoàn thiện là

  • A. Chân Mây, Vũng Áng, Cửa Lò.
  • B. Nghi Sơn, Vũng Áng, Chân Mây.
  • C. Đà Nẵng, Cửa Việt, Thuận An.
  • D. Vũng Áng, Chân Mây, Vân Phong.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA