• Câu hỏi:

  Xét một gen gồm 2 alen trội-lặn hoàn toàn. Số loại phép lai khác nhau về KG mà cho thế hệ sau đồng tính là:

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  1 gen gồm 2 alen trội và lặn hoàn toàn (A và a)
  ⇒ Có 3 kiểu gen: AA; Aa; aa
  P1: AA x aa
  P2: AA x Aa
  ⇒ Chọn C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC