ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, a quy định trứng có màu sáng. Cặp lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm cái, còn trứng màu sáng luôn nở tằm đực?

  • A. XAXa x Xa
  • B. XAXa x XAY
  • C. XAXA x Xa
  • D. XaXa x XAY

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A: màu sẫm > a: màu sáng
  Kiểu gen tằm ♀: XAY; Xa
  ​Kiểu gen tằm : XAXA; XAXa; XaXa
  A: XAXXaY
  B: XAXx XAY
  C: XAXXaY
  D: XaXXAY

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23495

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON