ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là sự:

  • A. trao đổi chéo giữa 2 crômatit “không chị em” trong cặp NST tương đồng ở kì đầu giảm phân I.
  • B. trao đổi đoạn tương ứng giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì đầu của giảm phân I.
  • C. tiếp hợp giữa các nhiễm sắc thể tương đồng tại kì đầu của giảm phân I.
  • D. tiếp hợp giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì đầu của giảm phân I.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cơ sở tế bào học là A
  Hoán vị gen là trao đổi chéo giữa 2 cromatit không cùng nguồn gốc (không chị em) trong cặp NST tương đồng ở kì đầu giảm phân I.
  B sai, 2 cromatit cùng nguồn gốc là 2 cromatit "chị em", nằm trong cùng 1 NST kép.
  C sai, vì mới chỉ tiếp hợp chưa trao đổi chéo thì không gọi là hoán vị.
  D sai vì hai cromatit cùng nguồn gốc có thể không cùng nằm trên 1 NST tương đồng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23503

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON