YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Với 3 cặp gen trội lặn hoàn toàn. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd sẽ cho ở thế hệ sau:

  • A. 4 kiểu hình: 12 kiểu gen
  • B. 8 kiểu hình: 8 kiểu gen
  • C. 4 kiểu hình: 8 kiểu gen
  • D. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  P: AaBbDd x aaBBDb

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23500

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON