ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền phân ly độc lập với nhau. Phép lai nào dưới đây không làm xuất hiện kiểu hình hạt xanh, nhăn ở thế hệ sau?

  • A. AaBb  x  AaBb
  • B. aabb  x  AaBB 
  • C. AaBb  x  Aabb
  • D. Aabb  x  aaBb

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A: vàng > a: xanh
  B: trơn > b: nhăn
  Cây xanh, nhăn: aabb = ab x ab

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23487

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON