ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1 lai với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài. Nếu cho F1 lai với nhau thì tỉ lệ bí quả tròn dị hợp xuất hiện là:

  • A. \(\frac{1}{8}\)
  • B. \(\frac{2}{3}\)
  • C. \(\frac{1}{4}\)
  • D. \(\frac{3}{8}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  P: Dẹt x dài
  F1: 100% dẹt
  F1 x Tròn: 152 tròn : 114 dẹt : 38 dài
  ⇔ 4 : 3 : 1 = 8 tổ hợp giao tử = 4 x 2
  \(\begin{matrix} \Leftrightarrow Kg: \ AaBb \ \times \\ \ \end{matrix} \begin{bmatrix} Aabb \ \\ aaBb \end{matrix}\)
  ⇒ Sự di truyền hình dạng bí theo quy luật tương tác bổ sung
  Quy ước:
  A-B-: dẹt
  \(\left.\begin{matrix} A-bb \\ aaB- \end{matrix}\right\}tron \left < \begin{matrix} \underline{Aabb }= \begin{bmatrix} Ab \times ab \\ ab \times Ab \end{matrix} \\ \\ \underline{aaBb} = \begin{bmatrix} aB \times ab \\ ab \times aB \end{matrix} \end{matrix}\right.\)
  aabb: dài
  \(\\ F_{1}: \ AaBb \times AaBb \\ \\ \left.\begin{matrix} Aabb = \dfrac{1}{4}.\dfrac{1}{4}.2=\dfrac{1}{8} \\ \\ aaBb = \dfrac{1}{4}.\dfrac{1}{4}.2=\dfrac{1}{8} \end{matrix}\right\} \Rightarrow \frac{1}{4}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23491

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF