AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xếp 100 triệu phân tử của một chất nối liền nhau thành một hàng thì cũng chưa dài đến 2cm. Điều này cho thấy kích thước của phân tử: 

  • A. cỡ 2.10-6 cm 
  • B. lớn hơn 2.10-7 cm
  • C. nhỏ hơn 2.10-8 cm  
  • D. từ 2.10-7 cm đến 2.10-6 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kích thước lớn nhất của phân tử: d = 2/108 = 2.10-8cm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>