AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng. Khi nào vật vừa có động năng, vừa có thế năng? 

  • A.  Khi vật đang đi lên hoặc đang rơi xuống. 
  • B. Chỉ khi vật đang đi lên.
  • C. Chỉ khi vật đang rơi xuống. 
  • D. Chỉ khi vật lên tới điểm cao nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>