AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây không có động năng? 

  • A. Con lắc đang dao động. 
  • B. Máy bay đang bay.
  • C. Không khí đang chứa trong quả bóng. 
  • D.  Luồng gió đang thổi qua cánh đồng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>