AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây khi hoạt động có công suất lớn nhất? 

  • A. Một người thợ cơ khí sinh ra một công 4800J trong 8 giây. 
  • B. Một người thợ mỏ trong thời gian 5 giây đã thực hiện một công 2200J.
  • C. Một vận động viên điền kinh trong cuộc đua đã thực hiện một công 7000J trong thời gian 10 giây. 
  • D. Một công nhân xây dựng tiêu tổn một công 36kJ trong một phút.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Công suất người thợ cơ khí P1 = 480W

  Công suất người thợ mỏ P2 = 440W

  Công suất vận động viên P= 700W

  Công suất công nhân xây dựng P4 = 600W

  Vậy công suất vận động viên P3 = 700W là lớn nhất.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA