AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cần cẩu (A) nâng được 1100kg lên cao 6m trong 1 phút, cần cẩu (B) nâng được 800kg lên cao 5m trong 30s. Hãy so sánh công suất cùa hai cần cẩu. 

  • A. Công suất của cần cẩu (A) lớn hơn. 
  • B. Công suất của cần cẩu (B) lớn hơn.
  • C. Công suất của hai cần cẩu bằng nhau. 
  • D. Chưa đủ dữ liệu để so sánh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Công cần cẩu (A) thực hiện A1 = P.h = 11000.6 = 66000J.

  Công suất của (A) là P1 = 66000/60=1100W

  Công cần cẩu (B) thực hiện A2 = P.h = 8000.5 = 40000J

  Công suất của (B) là P2 = 44000/30 = 1333W >P1

  Vậy P2 > P1

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>