AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây có công suất lớn nhất? 

  • A. Một máy bom nước có công suất 2kW. 
  • B. Một con bò kéo cày trong một phút thực hiện được một công là 42kJ.
  • C. Một vận động viên điền kinh trong cuộc đua đã thực hiện một công 6200J trong thời gian 10 giây. 
  • D. Một chiếc xe tải thực hiện được một công 5000J trong 6 giây.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Máy bơm nước có công suất P1 = 2kW = 2000w

  + Con bỏ kéo cày có P2 = 4200/60 = 700W

  + Vận động viên điền kinh có P3 = 6200/10 = 620w

  + Chiếc xe tải có P4 = 5000/6 = 833W

  Vậy P1 lớn nhất

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>