AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một phút, động cơ thứ nhất kéo được 20 viên gạch, mỗi viên nặng 20N lên cao 4m. Động cơ thứ hai kéo được 20 viên gạch, mỗi viên nặng 10N lên cao 8m. Nếu gọi công suất của động cơ thứ nhất là P1, của động cơ thứ hai là P2 thì biểu thức nào dưới đây đúng? 

  • A. P1 = P2     
  • B. P1 = 2P2
  • C. P2 = 4P1   
  • D.  P2 = 2P1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Công suất động cơ thứ nhất là P1 = A/t = 20.20.4/60 = 80/3 (W)

  Công suất động cơ thứ hai là P2 = A/t = 20.10.8/60 = 80/3(W)

  Vậy P1 = P2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>