AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một ô tô tải và một xe mô tô chạy trên một đoạn đường với cùng một vận tốc. Công suất của: 

  • A. mô tô lớn hơn của xe tải.  
  • B. mô tô bằng của xe tải.
  • C.  mô tô nhỏ hơn của xe tải.   
  • D. A, B đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một ô tô tải và một xe mô tô chạy trên một đoạn đường với cùng một vận tốc nhưng công suất của mô tô vẫn nhỏ hơn công suất của xe tải.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>