YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một viên đạn được bắn lên từ mặt đất. Trong quá trình bay lên thì viên đạn cỏ 

  • A. động năng tăng dần. 
  • B. thế năng tăng dần.
  • C. động năng giảm dần. 
  • D. động năng giảm dần, thế năng tăng dần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA