AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các trường hợp nào sau đây vật không có thế năng hấp dẫn (nếu chọn mốc tính thế năng tại mặt đất)? 

  • A. Quả nặng của búa máy được treo trên cần cẩu của búa máy. 
  • B. Một chiếc ô tô đang chạy trên đường nằm ngang.
  • C. Nước nằm trong hồ chứa của nhà máy thuỷ điện. 
  • D. Một cái lò xo đang bị nén.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Một chiếc ô tô đang chạy trên đường nằm ngang là trường hợp vật không có thế năng hấp dẫn (nếu chọn mốc thế năng tại mặt đất).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>