AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào những yếu tố nào? 

  • A.  Khối lượng của vật   
  • B. Độ biến dạng đàn hồi của vật
  • C. Vận tốc của vật   
  • D. Chất làm vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>