AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm phát biểu sai. 

  • A. Vật có công suất càng lớn nếu thực hiện công trong thời gian càng ngắn. 
  • B. Thời gian vật thực hiện công càng dài thì công suất của nó càng nhỏ.
  • C. Vật nào thực hiện công lớn hơn thì vật đó có công suất lớn hơn. 
  • D. Trong cùng một thời gian, vật nào có khả năng sinh ra một công lớn hơn thì vật đỏ có công suất lớn hơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vật nào thực hiện công lớn hơn thì chưa hẳn vật đó có công suất lớn hơn vì còn phụ thuộc vào thời gian thực hiện công ấy.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>