AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người nào sau đây khi hoạt động có công suất lớn nhất? 

  • A. Một người thợ rèn sinh ra một công 5000J trong 10 giây. 
  • B. Một người thợ mỏ đẩy xe goòng trong thời gian 5 giây đã thực hiện một công 2000J.
  • C. Một vận động viên điền kinh trong cuộc đua đã thực hiện một công 7000J trong thời gian 10 giây. 
  • D.  Một công nhân bốc vác đã tiêu tốn một công 30kJ trong một phút.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Công suất người thợ rèn P1 = 5000/10 = 500W

  + Công suất người thợ mỏ: P2 = 2000/5 = 400W

  + Công suất vận động viên: P3 = 7000/10 = 700W

  + Công suất công nhân bốc vác: P4 = 30000/60 = 500W

  Vậy công suất vận động viên P3 = 700W là lớn nhất.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>