AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một viên đạn đang bay có dạng năng lượng nào dưới đây? 

  • A. Chỉ có động năng 
  • B. Chỉ có thế năng
  • C. Chỉ cỏ nhiệt năng 
  • D. Có cả động năng, thế năng và nhiệt năng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>