AMBIENT
 • Câu hỏi:

  X, Y là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong 1 nhóm  và có tổng số hiệu ngtử là 32 (Z<Zy ).. Số hiệu  nguyên tử của X, Y lần lượt là

  • A. 14; 18 
  • B. 7; 15 
  • C. 12;20     
  • D.  15;17

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>