AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kiểu liên kết trong KCl, N2, NH3 lần lượt là: 

  • A. ion, CHT không cực, CHT không cực.     
  • B.  ion, CHT có cực, CHT không cực.
  • C. ion, CHT có cực, CHT có cực.             
  • D.  ion, CHT không cực, CHT có cực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>