AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IIA. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là: 

  • A. 1s2 2s2 2p6 3s2     
  • B. 1s2 2s2 2p6        
  • C. 1s2 2s2 2p5 3p2   
  • D. 1s2 2s2 2p6 3s1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>