AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt mang điện trong hạt nhân là 13. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là: 

  • A. Chu kì 3, nhóm IIIA.        
  • B. Chu kì 2, nhóm IIIA. 
  • C. Chu kì 3, nhóm IIA.  
  • D. Chu kì 3, nhóm VIIA

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>