AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn? 

  • A. số electron lớp ngoài cùng        
  • B. Tính kim loại, tính phi kim
  • C. Số lớp electron                
  • D. Hóa trị cao nhất với oxi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>