AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ion R+ cóư cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6. R thuộc chu kì nào? Nhóm nào? 

  • A.  Chu kì 4, nhóm IIA
  • B. Chu kì 4, nhóm IA
  • C. Chu kì 3, nhóm VIA
  • D. Chu kì 3, nhóm VIIIA

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>