AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm phát biểu sai

  • A. Nguyên tử các các nguyên tố cùng chu kì có số lớp electron bằng nhau
  • B. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần
  • C. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần
  • D. Cả A và C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>