AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p4. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là 

  • A. chu kỳ 3, nhóm VIA   
  • B. chu kỳ 3, nhóm VIB   
  • C. chu kỳ 4, nhóm IIIA    
  • D. chu kỳ 3, nhóm IVA

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>