AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Liên kết được tạo thành giữa hai ngtử bằng một hay nhiều cặp electron chung , gọi là : 

  • A. Liên kết ion.    
  • B. Liên kết CHT.
  • C. Liên kết kin loại.          
  • D. Liên kết hyđro.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA