YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  X là một là α-amino axit có công thức phân tử C3H7O2N. Công thức cấu tạo của X là:

  • A. H2NCH(CH­3)COOH 
  • B. H2NCH2CH­2COOH  
  • C. H2NCH2COOCH3      
  • D. CH2=CH–COONH4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82921

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON