YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

  • A. Đồng sunfat khan được sử dụng để phát hiện dấu vết của nước có trong chất lỏng.
  • B. P, C, S tự bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.
  • C. Trong vỏ trái đất, sắt chiếm hàng lượng cao nhất trong số các kim loại.
  • D. Cho bột CrO3 vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được kết tủa màu vàng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A. Đúng, Đồng sunfat hấp thụ nước tạo thành CuSO4.5H2O màu xanh nên CuSO4 khan được sử dụng để phát hiện dấu vết của nước có trong chất lỏng.
  B. Đúng, Các chất như C2H5OH, P, C, S tự bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.
  C. Sai, Trong vỏ trái đất, Nhôm chiếm hàng lượng cao nhất trong số các kim loại.
  D. Đúng, Cho bột CrO3 vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được kết tủa màu vàng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82946

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON