YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cách nào sau đây không điều chế được NaOH ?

  • A. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp, điện cực trơ.
  • B. Cho dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch Na2CO3.
  • C. Cho Na2O tác dụng với nước.
  • D. Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82929

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON