YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tơ nilon-6,6 có tính dai bền, mềm mại óng mượt, ít thấm nước, giặt mau khô nhưng kém bền  với nhiệt, với axit và kiềm. Tơ nilon-6,6 được điều chế từ phản ứng trùng ngưng giữa ?

  • A. axit terephatlic và etylen glicol.  
  • B. axit α-aminocaproic và axit ađipic.
  • C. hexametylenđiamin và axit ađipic.    
  • D. axit α-aminoenantoic và etylen glycol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Tơ Nilon–6,6: Đồng trùng ngưng axit ađipic và hexametylenđiamin:

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82940

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON