YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  X là dung dịch H2SO4 0,02M, Y là dung dịch NaOH 0,035M. Khi trộn V1 lít dung dịch X với V2 lít dung dịch Y thu được dung dịch Z có pH = 2. Tỷ lệ V1/V2

  • A. 3/2    
  • B. 2/3         
  • C. 1/2           
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(pH = 2 \to 0,04{V_1} - 0,035{V_2} = 0,01({V_1} + {V_2}) \to {V_1}/{V_2} = 3/2\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75184

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON