ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  X là hỗn hợp khí H2 và N2 có tỉ khối đối với oxi bằng 0,225. Dẫn X vào bình có xúc tác bột sắt, đun nóng thì thu được hỗn hợp khí Y có tỷ khối đối với oxi bằng 0,25. Tính hiệu suất tổng hợp NH3

  • A. 20%         
  • B. 30%        
  • C. 15%   
  • D. 25%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(X:\left\{ \begin{array}{l}
  {n_{{N_2}}} = 1\\
  {n_{{H_2}}} = 4
  \end{array} \right. \to {m_X} = {m_Y} = 36 \to {n_Y} = 4,5 \to {n_{{N_2}pu}} = \frac{{5 - 4,5}}{2} = 0,25 \to H = 25\% \)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75181

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF