ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Công thức của anđehit no, đơn chức, mạch hở là:

  • A. CnH2nCHO (n≥1)  
  • B. CnH2n+1CHO (n≥0)    
  • C. CnH2n+1CHO (n≥1)   
  • D. CnH2n(CHO)2 (n≥0)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Công thức của andehit no, đơn chức, mạch hở là CnH2n+1CHO (n≥0)  

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75132

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF