ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  While southern California is densely populated, ______ live in the northern part of the state.

  • A. a number people
  • B. many people
  • C. few people
  • D. a few of people

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>