ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Because of habitat loss, there are less Asian elephants than African elephants.

  • A. Because of
  • B. loss
  • C. less
  • D. elephants

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  less ---> fewer

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>