ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  He suggested ______ a jumble sale to try and raise money for the scouts.

  • A. me to hold
  • B. me that I held
  • C. holding
  • D. to hold

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>