ADMICRO
 • Exercise 2: Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting.

  Câu hỏi:

  Liquids take the shape of any container which they are placed.

                            

  • A. the shape
  • B. which
  • C. they
  • D. placed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  which ---> in which

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE