ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  If you have anything important to do, do it straight away. Don't put it ______.

  • A. on
  • B. off
    
  • C. over
  • D. up

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  put off: trì hoãn, chậm trễ
   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>