YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  The population of the earth is increasing at a tremendous rate and ______ out of control.

   

  • A. it will be
  • B. soon will be
  • C. have become
  • D. are soon going to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4232

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON