YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Historian Barbara Tuchman was the first woman ______ president of the Academy of Arts and Sciences.

   

  • A. whose election as
  • B. to elect
  • C. was elected
  • D. to be elected

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4236

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON