ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  The headmistress is very competent. All the teaching staff look ______.

  • A. up to her
  • B. her up to
  • C. at her up
  • D. for her up

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  look up to: tôn trọng, tôn kính
   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>