YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  A home computer ______ an opportunity for convenient and efficient work at home.

  • A. provides
  • B. to be providing
  • C. which provides
  • D. providing it

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4239

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF