ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  What is stated in paragraph 1 about Adler?

  • A. He had found that the responses by family members had little to do with personality.
  • B. He believed that it was the actual birth order that affected personality.
  • C. He was one of the first to study the effect of birth order on personality.
  • D. He was the only one to study birth order.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Điều gì được nêu trong đoạn 1 về Adler?

  A. Ông đã phát hiện ra rằng các phản ứng của các thành viên gia đình có ít liên quan với tính cách.

  B. Ông tin rằng thứ tự sinh thực tế ảnh hưởng đến tính cách.

  C. Ông là một trong những người đầu tiên nghiên cứu về ảnh hưởng của trật tự sinh với tính cách.

  D. Ông là người duy nhất nghiên cứu trật tự sinh.

  Thông tin: Psychologist Alfred Adler was a pioneer in the study of the relationship between birth order and personality.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31872

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON