ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  It is time every student ______ harder for the coming exam.

  • A. worked
  • B. should work
  • C. works
  • D. work

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Cấu trúc với It + be + time

  Giải thích:

  Cấu trúc với It + be + time: It + be + (about, high…) time + S + did sth: đến lúc ai phải làm gì

  Tạm dịch: Đã đến lúc mỗi học sinh phải học chăm chỉ cho kỳ thi sắp tới rồi.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31788

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON