ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  I suggest the room ______ before Christmas.

  • A. should decorate
  • B. is decorated
  • C. were decorated
  • D. be decorated

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Cấu trúc với suggest

  Giải thích:

  Cấu trúc với suggest

  - suggest + V-ing: gợi ý làm gì (chủ ngữ cũng tham gia)

  - suggest + S + (should) do sth: gợi ý (nên) làm gì

  Chủ từ là vật (the room ) nên ta dùng dạng bị động

  Tạm dịch: Tôi nghĩ căn phòng nên được trang trí trước giáng sinh.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31786

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON