ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  John ______ this task yesterday morning, but I did it for him. He owes me a thank-you.

  • A. must have completed
  • B. may have completed
  • C. should have completed
  • D. could have completed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Modal verb

  Giải thích:

  must have done sth: chắc hẳn đã làm gì

  may have done sth: có thể đã làm gì (chỉ khả năng xảy ra)

  should have done sth: nên đã làm gì (nhưng đã không làm)

  could have done sth: có thể đã làm gì (chỉ năng lực khả năng)

  Tạm dịch: John lẽ ra phải hoàn thành bài tập này sáng hôm qua, nhưng tôi đã làm điều đó cho anh ta. Anh ta nợ tôi một lời cảm ơn.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31781

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON